Рециклиране на DPF
Отработените вредни емисии изхвърляни от автомобилите е един от основните фактори при проектирането и експлоатацията на съвременните двигатели. При бензиновите проблема е решен отдавна, катализатори които се използват в тях са ефективни и вече не толкова скъпи, както в началото, но при дизеловите е малко по-сложно. Принципа на работа на автомобилните катализатори е че отработените газове при преминаването през тях при достатъчно висока температура взаимодействат с повърхостния им слой и вредните компоненти ефективно се преобразват в безвредни. Но за дизеловите двигатели оптималната среда за протичане на описания процес се постига малко по-трудно отколкото. За решаването му производителите на дизелови двигатели разработват т.нар. „филтър за твърди частици” – DPF (diesel particulate filter) или FAP (filtre à particules).

Проблемът идва от това, че при работа на двигателя на ниски обороти (в градски условия), без натоварване, отработените газове на входа на филтъра-катализатор са с много по-ниска температура от необходимата за изгарянето на саждите, сътоветно те се натрупват там и това води до редица отрицателни последици както за двигателя така и за околната среда. За почистването на филтъра от натрупаните неизгорели сажди се използват основно два метода. При първия, системата за управление на горивния процес на двигателя не се намесва изобщо – така наречената пасивна регенерация. Тя протича при температура на газовете постъпващи във филтъра не по-ниска от 350 градуса и контакт с катализатора – платина нанесена върху керамична основа с пореста структура.

Порестата структура на керамичнта основа е изградена от много отвори, които имат различна посока на пропускливост и са разположени в шахматна конфигурация, т.е. едните са за входящите газове а другите за изходящите, като двата вида отвори са свързани помежду си. При преминаването на отработените газове те навлизат първо през входящите отвори и при преминаването им в изходящите отвори влизат в контакт с платината, която е наслоена по стените и при достатъчно висока температура саждите изгарят. Необходимата температура се поддържа от работата на двигателя обикновено, но това не винаги е възможно, защото при работа на по време на престой, на светофар или в задръстване т.е. без натоварване на двигателя, в цилиндрите постъпва повече въздух и по-малко гориво и температурата не е достатъчно вискока.

За ефективната работа на филтъра се изисква поддържане на постоянна скорост от 60 – 80 км. (и по-висока). Както сами разбирате това е непостижимо в условията на градско шофиране, и съответно самоочистването на филтъра не се случва и той постепенно се задръства с неизгорели сажди. Тук вече идват на помощ методите на активната регенерация. Активната регенерация е процес при който блока за управление на двигателя в автомобила подава малки количества допълително гориво в цилиндрите непосредствено преди отварянето на изпускателния клапан. Това гориво естествено не изгаря и постъпва във филтъра където при контакт с платината започва да гори повишава температурата до необходимата за процеса на изгаряне на саждите и така фактически по команда от блока за управление протича точен и регулиран процеса на самоочистване на филтъра. Как и кога се случва описания процес, решава блока за управление на двигателя на база показания от датчици за налягането преди и след филтъра и още няколко други датчици за следене на температура, състава на горивната смес и др. разположени на точно определни места по двигателя и системата за отвеждане на отработените газове.

Когато превозните средства са с по-голям пробег, дори и активната регенерация не успява да изчистят частиците от филтрите. Затова ние създадохме нов, напълно авторски метод за справяне с проблема. Методът включва, не само почистване, но и възстановяване на функциите на филтрите за твърди частици. Създадохме машина, която осъвършенствахме с годините. Предимството ни е, че за етапа на почистване на филтрите не използваме никакви химикали, както при масово използваните машини. Независимо от степента на запушваме, след процедурата ни филтрите излизат със 100% възвърнати функции и нормална работа!