Диагностика
Ако имате проблем с филтърът ви за твърди частици, автомобилът работи в сервизен режим с намалена мощност и не сте сигурни откъде точно е проблемът или филтърът се запушва прекалено често, ние можем да диагностицираме причината за това!